Про програму

«Проведение данной программы доказывает понимание нашей индустрией того факта, что технологические достижения ничего не значат, если учителя не знают, как их эффективно использовать. Чудеса творят не компьютеры, а учителя».
Крейг Барретт, председатель совета директоров Intel.

«Intel® Навчання для майбутнього» - всесвітня благодійна програма професійного розвитку вчителів, що сьогодні охоплює більш як 5 мільйонів вчителів в 40 країнах світу і їх число постійно зростає.
Завданням програми є надання допомоги вчителям в освоєнні новітніх інформаційних і педагогічних технологій, расширення напрямків їх використання в повсякденній роботі з учнями та при подготовці навчальних матеріалів до уроків, в проектній роботі і в самостійних дослідженнях школярів.
Головна ідея Програми: ефективне комплексне використання інформаційних і освітніх технологій в класі з метою розвитку в учнів ключових компетентностей, заснованих на цінностях, знаннях і уміннях, необхідних людині в 21 віці.
Про Програму «Intel® Навчання для майбутнього» у Волинському ІППО детальніше 


Модуль 3: Пошук ресурсів для Портфоліо проекту
Модуль 4: Створення учнівської мультимедійної презентації
Модуль 5: Створення учнівської публікації в Publisher
Модуль 6: Створення учнівського веб-сайту
Модуль 7: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою текстового редактора MS Word
Модуль 8: Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою табличного процесора
Модуль 9: Створення методичних матеріалів для вчителя
Модуль 10: Розроблення плану реалізації проекту
Модуль 11: Компонування Портфоліо навчального проекту
Модуль 12: Демонстрація Портфоліо проекту
Завантажити файл "Методичні рекомендації, створені на допомогу тренерам-методистам програми «Intel® Навчання для майбутнього»"


Програма "Intel. Обучение для будущего" в Росії детальніше