Портфоліо

"Інтел. Навчання для майбутнього" 10.V. Виконані роботи червень 2010 
       Волинь                               Виконані роботи вересень 2010

 Досвід Росії: Портфоліо проектів на Wiki 
Мета курсу:
2010 рік. На курсах для вчителів інформатики, новопризначених вчителів інформатики та предметників, що проходять в лабораторії інформатики Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, працівники лабораторії вперше проводили тренінг за новою 10-ю версією програми INTEL «Навчання для майбутнього».
Що за курс версії v.10 програми INTEL «Навчання для майбутнього» і що він може дати учням і вчителям?
Перша спроба проведення навчання за новою версією програми показала, що на всіх етапах тренінгу, поступово, в результаті виконання великої кількості вправ та завдань, розроблених працівниками лабораторії інформатики, спрямованих на розвиток навичок високого мислення з використанням ІКТ та нових Веб 2.0 технологій, у вчителів вироблялись уміння і якості, необхідні людині 21-го століття. Це:
Відповідальність і узгодженість – особиста відповідальність і гнучкість у різноманітних власних, професійних і соціальних ситуаціях, встановлення високих стандартів і завдань для себе і для інших, терпимість до різних точок зору колег.
Комунікативні уміння – здатність до створення умов для ефективної усної, письмової, мультимедійної і мережевої комунікації в різних його формах і контекстах, управління середовищами комунікації і їх розуміння.
Творчість і допитливість – здатність до саморозвитку, застосування нових ідей і донесення їх до інших людей, відкритість до нових і різноманітних перспектив, точок зору.
Критичне і системне мислення - розвиток мислення, яке передбачає обгрунтований вибір; розуміння взаємозв’язків складних систем.
Уміння працювати з інформацією і медіазасобами – уміння знаходити, аналізувати, управляти, інтегрувати, оцінювати і створювати інформацію в різних формах і різними засобами.
Міжособистісні взаємовідносини і співробітництво – здатність працювати в команді, бути лідером; бути спроможним виконувати різні ролі і обов’язки; продуктивно працювати в колективі; вміти співпереживати; поважати різні думки.
Уміння ставити і розв’язувати проблеми – здатність виявляти, аналізувати і знаходити розв’язання проблем.
Спрямованість на саморозвиток і самоудосконалення – усвідомлення своїх потреб, моніторинг власної освіченості і знання навчального матеріалу, аналіз контенту Інтернету, вміння знаходити необхідні ресурси, розуміння де їх можна використати та розмістити; перенесення інформації і міжпредметних умінь з однієї галузі знань в іншу.
Соціальна відповідальність – здатність діяти в інтересах суспільства; вести себе етично в міжособистісному, професійному і соціальному контекстах.