Програма курсу V.10

Огляд курсу 10 версії програми «INTEL. Навчання для майбутнього».

Тренінг за новою 10 версією програми INTEL «Навчання для майбутнього» проводився у Волинському ІППО за наступною модульною схемою, метою кожного модуля було усвідомлення його завдань і прогнозування результатів.
Кінцеві результати:
Портфоліо та Веб 2.0 ресурси навчального проекту.
Вміння бачити загальну картину використання методу проектів в школі з використанням ІКТ та Веб 2.0 ресурсів.
На кожному етапі навчання розробляти критерії оцінювання портфоліо навчального проекту і створених веб 2.0 ресурсів до проекту. Постійно проводити «формуюче оцінювання» та «кінцеве оцінювання». Пропонована кількість годин: 72год. – основний курс, 12год. – курс вирівнювання початкових вмінь та навичок роботи з ІКТ, 20год. – самостійна робота.  Огляд курсу, досвід Росії.

Модуль 1: Навчання з використанням методу проектів.
Головна мета:
Знайомство з методом проектів і обгрунтування основних ідей розробників навчального проекту.
Результати:
Створити публікацію про проект. Визначитись з уміннями та навичками 21-го століття, які розвиватимуться в учнів в ході проектної діяльності. Визначити основні ідеї проекту. Відобразити вивчене в блозі.
Модуль 2: Планування навчального проекту.
Головна мета:
Формулювання питань, які спрямовують проект на засвоєння учнями змісту навчальної теми і розробка плану оцінювання поточного формування досягнень учнів.
Результати:
Визначитись з предметом та державними стандартами для проекту.
Визначити дидактичні цілі проекту.
Сформулювати питання, які спрямовуватимуть проект на виконання.
Вивчити методи ефективного оцінювання.
Створити графік оцінювання для навчального проекту.
Створити презентацію, яка засвідчує рівень розуміння досліджень учнів з теми навчального проекту та їх власний досвід.
Відобразити вивчене в блозі.
Модуль 3: Організація сумісної роботи з проекту в мережі
Головна мета:
Використання Інтернету як засобу підтримки уміння і навчання.
 Результати:
Використати Вікі чи блог для обговорення ідей вибору тем для проекту.
Ознайомитись з законом про захист авторських прав і законом використання ресурсів.
Створити список ресурсів.
Інтегрувати знайдені Інтернет-ресурси в проект, забезпечити застосування в проектній діяльності уміння досліджувати, спілкуватись, співробітничати, розв’язувати задачі та набувати практичних навичок, характерних 21-му століттю.
Використовувати спільний мережевий ресурс для обговорення роботи над проектами.
Відобразити вивчене в блозі.
Модуль 4: Створення продуктів проектної діяльності учнів.
Головна мета:
Представлення результатів проекту від імені учня.
Результати:
Визначити методи, необхідні для безпечного, відповідального і цілеспрямованного використання учнями Інтернету.
Створити приклад публікації, презентації, «вікі» чи блогу для представлення засвоєного учнями навчального матеріалу.
Написати зразки організаційних заходів для розробки проекту.
Оцінити роботу учня.
Відобразити вивчене в блозі.
Модуль 5: Оцінювання продуктів проектної діяльності учнів.
Головна мета:
Розуміння понять «формуюче оцінювання» «кінцеве оцінювання», їх використання в навчальній практиці.
Результати:
Налагодити зворотній зв’язок з учнями для удосконалення їх роботи в проекті.
Вивчити методи заохочення учнів до процесу оцінювання.
Проаналізувати методи оцінювання, якими користуються в школі на даний момент.Обговорити загальний план для оцінювання всього проекту.
Створити загальний план для оцінювання роботи учня.
Скоректувати роботу учня, виходячи із спільного плану оцінювання.
Скоректувати план проекту.
Відобразити вивчене в блозі.
Модуль 6: Планування успішної роботи учнів в проекті.
Головна мета:
Розробка дидактичних матеріалів від імені вчителя для підтримки проектної діяльності учнів в їх самостійній дослідницькій роботі.
Результати:
Вивчити стратегії, які дозволяють урізноманітнити методи навчання в школі.
Створити інструменти оцінювання, які дозволять підтримувати самостійний розвиток учнів.
Створити дидактичні матеріали для учнів.
Переглянути план проекту з метою обліку інтересів всіх учнів.
Врахувати роботу з обдарованими учнями. Відобразити вивчене в блозі.
Модуль 7: Створення методичних матеріалів для супроводу і підтримки проектної діяльності.
Головна мета: Розуміння ролі вчителя як помічника, наставника, консультанта, координатора.
Результати:
Вивчити методи використання питань для розвитку мислення високого рівня.
Оцінити свій вклад в навчання, в центрі якого знаходиться учень.
Створити необхідні методичні матеріали вчителя.Створити план реалізації проекту в школі.
Скоректувати візитну карточку проекту – власне портфоліо.Оцінити портфоліо проекту і скоректувати його з врахуванням оцінювальних таблиць.
Відобразити вивчене в блозі і обговорити з партнером по навчанню.
Скласти список адрес Інтернет-ресурсів до проекту, які будуть цікаві для колег.
Модуль 8: Представлення та захист портфоліо проекту. Головна мета:
Обговорення вивченого матеріалу.
 Результати:
Обговорити методи використання інформаційних технологій під час навчальних занять.
Створити організаційні документи.
Підготуватись до представлення проекту.
Письмово оцінити портфоліо проектів один одного. Відобразити вивчене в блозі.
Дати оцінку Основному Курсу 10-ї версії програми «Intel. Навчання для майбутнього».

Посібник "Intel. Обучение для будущего", Росія